Podziękowanie za wybór Fundacji Dar Oze, oraz instrukcja dla klienta.

Dzień dobry Państwu.
Bardzo nam miło że wybrali Państwo naszą Fundację Dar Oze do realizacji ekologicznej inwestycji, do realizacji Państwa przedsięwzięcia.

W kopercie znajdą Państwo dwa egzemplarze umowy o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania bezzwrotnego dofinansowania 40% z programu „Agroenergia” dla rolników.

Prosimy umowy czytelnie wypełnić oraz czytelnie podpisać. Jeden egzemplarz prosimy pozostawić dla siebie, a jeden egzemplarz należy przesłać na nasz adres korespondencyjny do Łodzi.
Nasz adres korespondencyjny:
Adresat: Fundacja Dar Oze
Pani Irena Chomicka ul Żelazna 17 lokal 22/23. Kod pocztowy 90-332 Łódź. Z dopiskiem „Agroenergia” na kopercie.

Jeżeli pragną Państwo podeprzeć się również nisko oprocentowaną pożyczką bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na około 2% to prosimy zaznaczyć to w umowie, oraz prosimy to podkreślić dla osób od nas, które będą wypełniały dla Państwa wniosek.

Zaczniemy dla Państwa pracować gdy podpisana umowa do nas dotrze, oraz gdy w naszym banku zostanie zaksięgowana Państwa opłata wstępna.
Fundacji Dar Oze. mBank 24 1140 2004 0000 3102 7732 7441.
Wówczas osoby z naszego działu tworzenia projektów będą się z Państwem kontaktowali telefonicznie, aby przygotować projekt koncepcyjny, oraz oszacowanie inwestycji. W następnym etapie nasz pracownik działu tworzenia dokumentacji skontaktuje się Państwem, aby przygotować wniosek o uzyskanie dofinansowania 40% dla Państwa projektu.

Jeżeli jednocześnie chcą Państwo, abyśmy również jako Fundacja, zrealizowali dla Państwa zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, wówczas prosimy także wypełnić i czytelnie podpisać dwa egzemplarze umowy o zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Jeden egzemplarz prosimy zachować dla siebie a jeden należy wysłać na nasz adres korespondencyjny do Łodzi.
Uwaga ważne ! Na umowie o zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej prosimy nie wpisywać daty.
Prosimy złożyć jedynie czytelny podpis, a datę wpiszemy gdy złożymy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tak należy zrobić, gdyż w regulaminie tego działania zostało zapisane że nie można podejmować żadnych zobowiązań z wykonawcami, firmami monterskimi przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
Umowa o zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej nabiera mocy prawnej dopiero gdy złożymy wniosek o uzyskanie dofinansowania. Data na tej umowie musi być co najmniej jeden dzień później niż data złożenia wniosku.

Drogi inwestorze produkuj energię elektryczną na użytek własnego gospodarstwa samemu dzięki instalacji fotowoltaicznej.

W zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej prosimy wybrać odpowiedni dla Państwa wzór umowy.

Wzory umów o przygotowanie dokumentacji dla programu Agroenergia dla instalacji fotowoltaicznych:

Wzór umowy o zakup i montaż instalacji fotowoltaicznejPobierz
Wzór umowy o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Instalacji fotowoltaicznych do 10 KW mocyPobierz
Wzór umowy o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Instalacji fotowoltaicznych od 10 KW do 30 KW mocyPobierz
Wzór umowy o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Instalacji fotowoltaicznych od 30 KW do 50 kW mocyPobierz

Czekamy na podpisane umowy od Państwa.

Fundacja Dar Oze
Dariusz Skrobisz, tel. 575 475 306
daroze.pl
info@fundacjadaroze.pl
Do usłyszenia do zobaczenia.