4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przez jednostki samorządu terytorialnego, RPO Lubelskiego.

Szczegóły.