Program Energia Plus.

Co zawiera program Energia Plus:
Zaproponowano przede wszystkim wprowadzenie transpozycji pojęcia prosumenta energii odnawialnej według dyrektywy RED II, czyli m.in. rozszerzenie pojęcia na małe i średnie przedsiębiorstwa. Za tym pójdzie wprowadzenie w ustawie o OZE instrumentu opustów dla prosumentów OZE dysponujących instalacjami do 500 kW.
To pozwoliłoby na ograniczenie kosztów energii samorządom oraz przedsiębiorcom, poprzez wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby z możliwością „magazynowania” nadwyżek w sieci elektroenergetycznej.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma już konkretne propozycje dotyczące programu Energia Plus. Zajmie się nimi Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii powołany przez premiera.
Zmiany dotyczą istotnych ułatwień w rozwijaniu energetyki prosumenckiej na dużo większą skalę niż dotychczas. Dostosują też polską ustawę OZE do wymogów unijnej dyrektywy o energetyce odnawialnej (RED II), ale wyłącznie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej przez prosumentów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani programem Energia Plus, i chcą Państwo skorzystać z dofinansowania z rządowego programu mój prąd, prosimy przesłać swoje zgłoszenie poprzez formularz.

Poniżej znajduje się również wzór umowy do pobrania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Formularz zgłoszeniowy:

( Wypełnienie formularza do niczego nie zobowiązuje, podanie dokładnie wszystkich danych ułatwi nam kontakt z Państwem ).

Jestem zainteresowany/na uzyskaniem dofinansowania z rządowego programu mój prąd.

Wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysyłaniem zapytania poprzez formularz zgłoszeniowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dar Oze, ( ul. Siemczyn 5/4, 74-204 Kozielice ).

Wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dar Oze, ( ul. Siemczyn 5/4, 74-204 Kozielice ).

 

Wzór umowy o zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej Pobierz