Dzień dobry Państwu.

Poniżej znajdą Państwo wzór umowy o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 

 

Wzór umowy o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, odnośnie uzyskania dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.


 

Prosimy umowę wydrukować, czytelnie wypełnić, czytelnie podpisać i wysłać na nasz adres korespondencyjny


Fundacja Dar Oze
Pani Irena Chomicka
ul. Żelazna 17 lokal 22/23
90-332 Łódź

Program Czyste Powietrze – główne założenia i beneficjenci

Czyste Powietrze to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie/uniknięcie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które dostają się do atmosfery za sprawą domów należących do osób fizycznych. Program skupiony jest na wymianie starych pieców, kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. Dzięki połączeniu tych dwóch aspektów można efektywnie i odpowiedzialnie zarządzać energią. Dodatkowo, oprócz ochrony środowiska można także poprawić stan domowego budżetu.

Beneficjentami programu są właściciele/współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz osoby, które otrzymały pisemną zgodę na rozpoczęcie budowy. Aby przystąpić do projektu, konieczne jest spełnienie podstawowego warunku: w budynkach istniejących jest to wymiana starego pieca lub kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymogi programu, a w obiektach w budowie – zakup oraz montaż nowego źródła ciepła, które będzie spełniać wymagania programu.

Program Czyste Powietrze 2019 – na co będzie dofinansowanie.

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę okien i drzwi
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Przedsięwzięcie nie może być realizowane jedynie w budynkach, które są wykorzystywane wyłącznie sezonowo (domki letniskowe). Zakupione urządzenia grzewcze muszą spełniać odpowiednie wymogi. Kotły na paliwo stałe (biomasę/węgiel) muszą spełniać wymogi rozporządzenia Komisji UE, kotły na paliwo gazowe i olej opałowy mają spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, a pompy do celów grzewczych minimum A+. Dodatkowo warunkiem pozwolenia na wymianę kotła na węglowy jest brak możliwości podłączenia lub uzasadnienia takiego podłączenia do sieci ciepłowniczej czy sieci dystrybucji gazu.

Program Czyste Powietrze – w trosce o lepszą jakość powietrza

Program Czyste Powietrze ma za zadanie przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca albo termomodernizację budynku. Na pewno, każdy, kto rozważa taką możliwość, powinien się pospieszyć, gdyż bardzo możliwe, że w przyszłości rząd zmodyfikuje zasady przyznawania dotacji. Nie wiadomo, czy UE zgodzi się dokładać do przedsięwzięcia, które zakłada dofinansowanie kotłów na paliwo stałe. W związku z tym wniosek najlepiej złożyć jak najwcześniej.