Łukasz/ 27 grudnia, 2019/ Dla jednostek samorządu terytorialnego, Dla kościołów i grup wyznaniowych, Małopolskie, Oferty Dofinansowań

4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym / 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, RPO Małopolskiego.

Szczegóły.

Share this Post