Program Agroenergia – druga edycja 2020.
Dotacja dla rolników na fotowoltaikę, pompy ciepła, biogazownie, inne inwestycje ekologiczne łagodzące negatywne skutki działalności rolniczej.

   

 

Dzień dobry Państwu.
Z przyjemnością informujemy o drugiej edycji programu Agroenergia, która najprawdopodobniej rusza na początku drugiego kwartału 2020 r.

Gratisowo tworzymy wnioski dla wszystkich osób, które wynajmują nasz zespół, naszą Fundację Dar Oze kompleksowo do zakupu montażu, oraz do przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej.
Mili Państwo w trosce o jak najwyższą jakość świadczonych przez naszą Fundację usług czujemy się odpowiedzialni przekazać Państwu informacje o procedurze wyboru projektów do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.
Przy pierwszej edycji w regulaminie tego działania bardzo jasno i wyraźnie było napisane, że wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym, w kolejności zgłoszeń, oraz wydatkowanie środków na poszczególne inwestycje, również będzie następowało w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków.
W nowej edycji można spodziewać się podobnych zapisów, aczkolwiek mają być wprowadzone bliżej nieokreślone zmiany dlatego to jest tylko przypuszczenie naszej redakcji.

Fundację Dar Oze można wynająć już teraz do przeprowadzenia Państwa przez cały proces składania i kompletowania dokumentacji, aby jak tylko otworzą kolejny nabór, można było złożyć również Państwa wniosek.

W linku poniżej znajdą Państwo wzór umowy o zakup, montaż odnawialnych źródeł energii, oraz o przygotowanie dokumentacji w oparciu o program Agroenergia II edycja.

Umowa o „Nadzór Inwestorski” – Zakup, montaż, oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o program „Agroenergia”Pobierz.

 

Informujemy że gdy NFOŚIGW w Warszawie ogłosi jakie są szczegółowe zapisy regulaminu drugiej edycji programu Agroenergia, wówczas każdy kto podpisał umowę przedwstępną z naszą Fundacją Dar Oze otrzyma do podpisu umowę właściwą.

Po zapoznaniu się z zapisami umowy prosimy umowę wydrukować. Następnie należy złożyć podpis na każdej stronie umowy,( może być parafka), a na ostatniej stronie prosimy o datę i czytelny podpis ( imię i nazwisko ).
Tak przygotowaną umowę należy zeskanować i wysłać mailowo na e-mail:
info@fundacjadaroze.pl lub na e-mail: darozebiuro@gmail.com
Można też umowę przesłać poprzez Pocztę Polską. Wówczas należy ją wysłać listem priorytetowym poleconym z potwierdzeniem odbioru.


Adres korespondencyjny:
Adresat :
Fundacja Dar Oze
Irena Chomicka
ulica Żelazna 17. lokal 22, 90-332 Łódź.
Koniecznie z dopiskiem na kopercie:
„Agroenergia”


Gdy będą Państwo zdecydowani wynająć nasz zespół, naszą Fundację Dar Oze, wówczas prześlemy dla Państwa e-mail w którym zawarte są zapytania do inwestora na które inwestor musi dostarczyć odpowiedzi, abyśmy mogli rozpocząć proces wypełniania dokumentacji o uzyskanie dofinansowania.
Zaczniemy dla Państwa pracować, gdy podpisana przez Państwa umowa do nas dotrze, oraz gdy w naszym banku zostanie zaksięgowana Państwa zaliczka. Fundacji Dar Oze. mBank 24 1140 2004 0000 3102 7732 7441.

 

agroenergia,elektrownia słoneczna przydomowa,dotacje do fotowoltaikiGłównym celem programu jest wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także poprawy jakości powietrza. 
Jest to nowy program NFOŚiGW wspierający rolników, dzięki któremu  będzie można uzyskać dofinansowanie na powstawanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a także przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Agroenergia – to nazwa nowego priorytetowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowanego wyłącznie rolnikom indywidualnym, którego celem jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.
Program stanowi kompleksowy instrument wsparcia odpowiadający zidentyfikowanym potrzebom związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko z prowadzonych działalności rolniczych, poprzez udzielenie wsparcia na inwestycje służące budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza. Pierwszy nabór wniosków planowany jest 8 lipca 2019 roku do wyczerpania środków ( nabór ciągły).

NFOŚiGW na realizację programu przeznaczy w latach 2019 – 2025 200 mln zł (z możliwością zwiększenia) z czego 80 mln zł przeznaczone jest na dotacje a 120 mln zł na pożyczki.
W ramach programu mogą być dofinansowane przedsięwzięcia związane z powstaniem nowego źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii. Ponadto dotyczące zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Formy dofinansowania: dotacje – do 40% kosztów kwalifikowanych , pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych.

Czekamy na podpisane umowy od Państwa.

Fundacja Dar Oze
Dariusz Skrobisz, tel. 575 475 306
fundacjadaroze.pl
e-mail: info@fundacjadaroze.pl
Do usłyszenia do zobaczenia.

 

 

tag: agroenergia, agroenergia druga edycja 2020, elektrownia słoneczna przydomowa, dotacje do fotowoltaiki