Program „Agroenergia”
( elektrownia słoneczna przydomowa, dotacje do fotowoltaiki ).

 

 

Dziękujemy Państwu za wybór naszej Fundacji Dar Oze do realizacji Państwa ekologicznej inwestycji.

Prosimy kliknąć na linki poniżej.

Znajdą Państwo tam dwie umowy które należy wydrukować, czytelnie wypełnić, czytelnie podpisać, a następnie wysłać skan umów na adres e-mail: info@fundacjadaroze.pl

Skany umów należy do nas przesłać do dnia 15.12.2019.

Wzory umów:
Wzór umowy o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o program „Agroenergia”Pobierz
Wzór umowy o zakup i montaż instalacji fotowoltaicznejPobierz


Jeżeli pragną Państwo podeprzeć się również nisko oprocentowaną pożyczką bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na około 2% to prosimy zaznaczyć to w umowie, oraz prosimy to podkreślić dla osób od nas, które będą wypełniały dla Państwa wniosek.

Zaczniemy dla Państwa pracować gdy podpisane umowy do nas dotrą, oraz gdy w naszym banku zostanie zaksięgowana Państwa opłata wstępna.
Fundacji Dar Oze. mBank 24 1140 2004 0000 3102 7732 7441.
Wówczas osoby z naszego działu tworzenia projektów będą się z Państwem kontaktowały telefonicznie, aby przygotować projekt koncepcyjny, oraz oszacowanie inwestycji.
W następnym etapie nasz pracownik z działu tworzenia dokumentacji skontaktuje się z Państwem, aby przygotować wniosek o uzyskanie dofinansowania 40% dla Państwa projektu.
Uwaga ważne ! Na umowie o zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej prosimy nie wpisywać daty.
Prosimy złożyć jedynie czytelny podpis, a datę wpiszemy gdy złożymy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Tak należy zrobić, gdyż w regulaminie tego działania zostało zapisane że nie można podejmować żadnych zobowiązań z wykonawcami, firmami monterskimi przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
Umowa o zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej nabiera mocy prawnej dopiero gdy złożymy wniosek o uzyskanie dofinansowania.
Data na tej umowie musi być co najmniej jeden dzień później niż data złożenia wniosku.

Drogi inwestorze produkuj energię elektryczną na użytek własnego gospodarstwa samemu dzięki instalacji fotowoltaicznej.


Czekamy na podpisane umowy od Państwa.

Fundacja Dar Oze
Dariusz Skrobisz, tel. 575 475 306
fundacjadaroze.pl
e-mail: info@fundacjadaroze.pl
Do usłyszenia do zobaczenia.


Dzień dobry Państwu.
Bardzo nam miło że wybrali Państwo naszą Fundację Dar Oze do realizacji ekologicznej inwestycji, do realizacji Państwa przedsięwzięcia.

agroenergia,elektrownia słoneczna przydomowa,dotacje do fotowoltaikiGłównym celem programu jest wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także poprawy jakości powietrza. 

Jest to nowy program NFOŚiGW wspierający rolników, dzięki któremu  będzie można uzyskać dofinansowanie na powstawanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a także przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Ponieważ program ma na celu m.in. poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty muszą uwzględniać przedsięwzięcie utworzenia nowego źródła energii.
Weryfikacji będzie podlegał uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.
W programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Takie podejście zapewni transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć.

 

 

tag: agroenergia, elektrownia słoneczna przydomowa, dotacje do fotowoltaiki