Czy Wielka Brytania zrezygnuje z kotłów gazowych do 2025 roku.

Łukasz/ 27 lipca, 2020/ Technologie wodorowe

Całkowita dekarbonizacja systemu grzewczego jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi Wielka Brytania. W niedawno opublikowanym raporcie CBI (Confederation of British Industry) przedstawiono skalę tego wyzwania, a także możliwości oraz korzyści wynikające z transformacji gospodarki na zeroemisyjną.
Szczegóły.

Share this Post