4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przez jednostki samorządu terytorialnego, RPO Lubelskiego.

Szczegóły.

 


4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Południowego (339/19), RPO Śląskiego.

Szczegóły.

 


4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym / 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, RPO Małopolskiego

Szczegóły.

 


4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Pół (357/19), RPO Śląskiego.

Szczegóły.

 


5.5 Promocja niskoemisyjności, RPO Lubelskiego

Szczegóły.