Wznowienie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego dla osób fizycznych dot. przydomowych oczyszczalni ścieków w Łodzi.

Łukasz/ 15 marca, 2020/ Dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków, Klient indywidualny

WFOŚiGW w Łodzi ogłasza wznowienie od dnia 23 września 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego “Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2019-2020”.Szczegóły.

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków Białystok.

Łukasz/ 15 marca, 2020/ Dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków, Klient indywidualny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprzejmie informuje, iż przystępuje do ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego SYSTEM – Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.Szczegóły.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków.

Łukasz/ 14 marca, 2020/ Dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków, Klient indywidualny

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest systemem urządzeń służących do nautralizacji ścieków wytwarzanych w gospodarstwie domowym. Oczyszczanie jest procesem etapowym i wymaga zastosowania szeregu układów umożliwiających prawidłowy przebieg neutralizacji ścieków. W zależności od wybranego sposobu unieszkodliwiania ścieków wyróżnia się różne rodzaje oczyszczalni.Szczegóły.

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Łukasz/ 14 marca, 2020/ Dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków, Klient indywidualny

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest działaniem, mającym na celu ochronę środowiska naturalnego, czyli proekologicznym. W ostatnich latach takie działania są promowane przez państwo. Unia Europejska przeznacza na ten cel ogromne środki finansowe. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest przedsięwzięciem, które wymaga zaangażowania dużej sumy pieniędzy. Istnieją jednak możliwości pozyskania funduszy na ten cel z kilku źródeł.Szczegóły.