Dofinansowania na fotowoltaikę

 

Dofinansowania do fotowoltaiki.

 

 

 

Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do jej wzrost przyczyniły się m.in. coraz bardziej powszechne dofinansowania do zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Mimo wysokich kosztów związanych z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych jest to korzystne rozwiązanie – zarówno dla środowiska, jak i portfela inwestora. W ostatnich latach uruchomiono dotacje na fotowoltaikę, które mają pomóc w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia.

Podstawowe pytanie, jakie najczęściej pada podczas analizowania korzyści z fotowoltaiki, dotyczy tego, czy polskie warunki klimatyczne pozwalają w pełni wykorzystać potencjał instalacji. Oczywiście, że tak! Fotowoltaika działa również zimą i w mniej nasłonecznione dni.

Najbardziej oczywistą zaletą montażu fotowoltaiki jest uniezależnienie się od wzrostu cen energii elektrycznej. Każda 1kWh, która została wytworzona i wykorzystana przez inwestora stanowi oszczędność około 0,60-0,65 zł.

Pomagamy naszym klientom uzyskać dofinansowanie na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach wielu programów dotacyjnych:

 

Program „Mój prąd”( Z dopłat skorzystać mogą jedynie osoby fizyczne ). Na program składają się wyłącznie dotacje (bezzwrotna pomoc) do instalacji fotowoltaicznych (czyli produkcji energii elektrycznej ze słońca, czego nie można mylić z kolektorami słonecznymi, służącymi do ogrzewania wody).
Dotacjami objęte są wyłącznie instalacje fotowoltaiczne (przede wszystkim panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna) o mocy od 2 kW do 10 kW.
Dotacja z programu „Mój prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale beneficjent może otrzymać maksymalnie 5000 zł. W praktyce większość prosumentów otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, bo instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle ponad 10 tys. zł.
Więcej informacji.

 

Ulga termomodernizacyjna – Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku. Oznacza to, że z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.
Więcej informacji.

 

Program Agroenergia – ( Wyłącznie dla rolników indywidualnych ). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował program, który ma wspierać rolników. Głównym celem tego rządowego zadania jest zmniejszenie szkodliwego wpływu działalności w gospodarstwach na stan środowiska. Rolnicy natomiast mogą wykorzystać środki, które unowocześnią gospodarstwo.
Program pozwala na uzyskanie wsparcia finansowego dla kilku inwestycji. Pozyskane środki możemy spożytkować na zakup nowych źródeł ciepła (panele słoneczne), czy wymianę źródła ciepła na bardziej nowoczesną i nisko emisyjną.
W grę wchodzą też inwestycje pozwalające na obniżenie zużycia surowców pierwotnych. Wsparcie można otrzymać także na wszelkiego rodzaju działania usprawniające efektywność energetyczną. Dotyczy to więc wymiany instalacji w obiektach gospodarczych, czy zakup nisko emisyjnych urządzeń.
Więcej informacji.

 

Program Czyste Powietrze 2020 – ( Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy ). To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.
Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów.  Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.
Więcej informacji.

 

Pomożemy pozyskać najkorzystniejszą dotację lub dofinansowanie na odnawialne źródła energii (OZE) w Twoim domu jednorodzinnym, firmie lub na terenie gospodarstwa rolnego, oraz dopełnimy za Ciebie wszystkie niezbędne formalności.

Zapraszamy do kontaktu.
Fundacja Dar Oze.