Category Archives: Dofinansowania na fotowoltaikę

3.4 Efektywność energetyczna w MSP, RPO Opolskiego.

Łukasz/ 23 maja, 2020/ Opolskie, Przedsiębiorca

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP.Szczegóły.

Program „Agroenergia”.

Łukasz/ 17 maja, 2020/ Rolnik, Rolnik

Program stanowi kompleksowy instrument wsparcia odpowiadający zidentyfikowanym potrzebom związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko z prowadzonych działalności rolniczych, poprzez udzielenie wsparcia na inwestycje służące budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich.Szczegóły.

Rządowy program „Mój Prąd”.

Łukasz/ 16 maja, 2020/ Klient indywidualny

Szansa na własną instalację fotowoltaiczną z dużą dopłatą oraz tanią energię elektryczną. Celem programu jest powstanie 200 tysięcy instalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy zainstalowanej rzędu 1000 megawatów (MW), szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych.Szczegóły.

Ogłaszamy nabory w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Łukasz/ 21 marca, 2020/ Dla jednostek samorządu terytorialnego, Dofinansowania na fotowoltaikę, Jednostki samorządu terytorialnego Firmy/Przedsiębiorstwa, Oferty Dofinansowań

Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosiło pierwsze nabory w trzech obszarach tematycznych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 na ponad 580 mln zł.Szczegóły.