Dołącz do naszego zespołu


Ogłoszenie.

Fundacja Dar Oze ogłasza rekrutację do 9 działów.

Wszystkie osoby zainteresowane ciekawą pracą dającą możliwość rozwoju w branży odnawialnych źródeł energii, oraz w branży pozyskiwania funduszy unijnych i/lub rządowych na inwestycje ekologiczne, zachęcamy do kontaktu z nami.

PROCEDURA WYBORU KANDYDATÓW:
Poniżej znajdą Państwo 9 stanowisk, które mamy obecnie do obsadzenia.

Prosimy najpierw wybrać sobie stanowisko na którym chcieliby Państwo pracować w naszej Fundacji, a następnie należy wysłać swoje CV na e-mail: info@fundacjadaroze.pl
Gdy nie będziemy odpisywali minimum 2 dni robocze, wówczas należy zadzwonić na numer 22 122 10 58 w celu uzyskania informacji o decyzji w sprawie Państwa aplikacji.

 1. DZIAŁ- AKTYWNY KONTAKT Z GMINAMI / PRZEDSIĘBIORCAMI.
  Praca zdalna.
  Obowiązki:
  – Dbanie o dobre relacje z gminami, i/lub z przedsiębiorstwami.

  – Wysyłanie e-maili oraz umawianie rozmów telefonicznych z gminami lub/i z przedsiębiorcami odnośnie dotacji na odnawialne źródła energii i/lub poprawę efektywności energetycznej budynków.
  Nasze zapotrzebowania do tego działu to 4 osoby.
 2. DZIAŁ- PROMOCJI I MARKETINGU.
  Praca zdalna.
  Obowiązki:

  – Tworzenie prezentacji multimedialnych i umieszczanie ich na YouTube.
  – Tworzenie ulotek reklamowych, oraz prezentacji multimedialnych w powerpoincie, lub w innych programach do tworzenia prezentacji multimedialnych.
  Wymagania:
  – Potrzebne osoby kreatywne z własną inicjatywą .
  Filmiki będą tworzone głównie w oparciu o programy dotacyjne na odnawialne źródła energii. Filmiki te będzie trzeba umieszczać na YouTube, i na portalach społecznościowych.

  Nasze zapotrzebowania do tego działu to 4 osoby.
 3. DZIAŁ- ANALITYCY INTERNETOWI- MAILING.
  Praca zdalna.
  Obowiązki:

  – Wysyłanie e-maili informacyjnych, oraz do tworzenia baz danych klientów.
  Nasze zapotrzebowania do tego działu to 6 osób.
 4. Dział- HR
  Praca zdalna.

  Obowiązki:
  – Praca w tym dziale polega na wyszukiwaniu projektów stażowych oraz wyborze osób do pracy na stanowiska które mamy do obsadzenia w naszej Fundacji Dar Oze.
  Nasze zapotrzebowania do tego działu to 2 osoby.
 5. DZIAŁ- TECHNICZNY.
  Praca w terenie.

  Obowiązki:
  – Do tego działu zapraszamy osoby zainteresowane zostać instalatorami instalacji fotowoltaicznych, lub/oraz instalatorami pomp ciepła, kolektorów słonecznych.

  – Mile widziane osoby z uprawnieniami do montażu odnawialnych źródeł energii lub z innymi uprawnieniami budowlanymi.
  Nasze zapotrzebowania do tego działu to 10-12 osób.
 6. DZIAŁ- AUDYTORZY ENERGETYCZNI.
  Praca zdalna oraz w terenie.

  Obowiązki:
  – Do tego działu potrzebujemy osoby zainteresowane uzyskaniem świadectwa Audytora Energetycznego, lub osoby które już takie świadectwo posiadają.
  Nasze zapotrzebowania do tego działu to 4 – 6 osób.
 7. DZIAŁ- TWORZENIE WNIOSKÓW – DOKUMENTACJA.
  Praca zdalna.

  Obowiązki:
  – Do tego działu potrzebujemy osoby które uważają siebie za osoby skrupulatne dokładne i lubiące żmudną pracę przy wypełnianiu wniosków.
  – Praca będzie polegała na zapoznawaniu się z programami dotacyjnymi a
  następnie na wypełnianiu, ściśle wedle wytycznych danego regulamin działania dotacyjnego, dokumentacji w oparciu o programy dotacyjne z RPO, NFOŚIGW, itp. związane z odnawialnymi źródłami energii, lub/i z poprawą efektywności energetycznej budynków.
  Nasze zapotrzebowania do tego działu to 4-6 osób.
 8. DZIAŁ- Analizy Finansowe I Ekonomiczne.
  Praca zdalna.

  Obowiązki:
  – Do tego działu zapraszamy umysły analityczne.
  W tym dziale tworzymy analizy finansowe i ekonomiczne dla projektów realizowanych przez Fundację Dar Oze, poszukiwane umysły ścisłe do tworzenia biznesplanów, i/lub opracowań typu Studium Wykonalności
  Nasze zapotrzebowania do tego działu to 2-4 osoby.
 9. Dział – Przedstawiciel handlowy.
  Praca w terenie.

  Obowiązki:
  – Do tego działu potrzebujemy osoby ambitne potrafiące nawiązać kontakt w terenie z potencjalnym klientem, na tyle aby klient zlecił nam zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
 10. Dział – Ankieter.
  Praca w terenie ( W miastach: Warszawa, Tychy, Wrocław, Łódź).
  Obowiązki:
  – Tworzenie ankiet informacyjnych, oraz obsługa klienta zdecydowanego.
  Oferujemy:
  – Praca dorywcza lub na stałe.
  – Od 2,50 zł do 10 zł za wypełnioną ankietę.
  – 1000 zł dla handlowca za pozyskanie klienta z terenu.

  KONTAKT :
  Fundacja Dar Oze

  Dariusz Skrobisz
  Tel. 22 122 10 58
  E-mail: info@fundacjadaroze.pl lub/i darozebiuro@gmail.com
  daroze.pl
  Telefony odbieramy codziennie od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

  Do usłyszenia do zobaczenia.