Category Archives: Dolnośląskie

Ogłoszenie

Ewa Więckowska/ Kwiecień 26, 2019/ Dolnośląskie, Aktualne Działania Fundacji

Regulamin działania dotacyjnego 3.3.1e dopuszcza możliwość jednorazowej korekty montażu finansowego projektu w kryterium formalnym. Urząd Marszałkowski poprzez DIP kryterium formalne będzie ogłaszał pod koniec Września 2019 lub na początku Października 2019. Z uwagi na ten fakt nabór osób zainteresowanych uzyskaniem 85% dofinansowania na ekologiczne inwestycje, prowadzony będzie przez Fundację Dar Oze do dnia w którym Urząd Marszałkowski poprzez Dolnośląską Instytucję

Read More

Rząd zmienił program „Czyste Powietrze”.

Ewa Więckowska/ Kwiecień 25, 2019/ Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Łódzkie, Lubelskie, Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Jest ulga na panele fotowoltaiczne – Rząd skorygował program „Czyste Powietrze” i uwzględnił w nim także inwestycje w panele fotowoltaiczne. – To oznacza, że można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, koszt instalacji można sobie odpisać od podstawy opodatkowania, przy kwocie np. 20 tys. zł to jest 3,5 tys. zł odliczenia podatku.

Projekt ogólnopolski dla Przedsiebiorców.

Ewa Więckowska/ Marzec 3, 2019/ Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Łódzkie, Lubelskie, Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej KONKURS V, Infrastruktura i Środowisko

Przedłużenie terminu

Ewa Więckowska/ Luty 11, 2019/ Dolnośląskie

Ogłaszamy z przyjemnością 🙂 że ulega zmianie termin na złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania 85% z Funduszy Unijnych na:„Modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – Projekty Grantowe horyzontalne. Działanie RPO 3.3.1e” Aktualny Termin naboru wniosków zostaje przedłużony do dnia 19.04.2019r.

Rządowy program wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii „Energia Plus”

Ewa Więckowska/ Luty 7, 2019/ Aktualne Działania Fundacji, Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Łódzkie, Lubelskie, Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Zaproponowano przede wszystkim wprowadzenie transpozycji pojęcia prosumenta energii odnawialnej według dyrektywy RED II, czyli m.in. rozszerzenie pojęcia na małe i średnie przedsiębiorstwa. Za tym pójdzie wprowadzenie w ustawie o OZE instrumentu opustów dla prosumentów OZE dysponujących instalacjami do 500 kW. To pozwoliłoby na ograniczenie kosztów energii samorządom oraz przedsiębiorcom, poprzez wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby z możliwością „magazynowania” nadwyżek

Read More

Ogłoszenie

Ewa Więckowska/ Luty 2, 2019/ Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Łódzkie, Lubelskie, Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Fundacja Dar Oze (daroze.pl) z przyjemnością  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania od 30% do 90%  z rządowego programu „Czyste Powietrze” Jako Fundacja Dar Oze Pomagamy wypełniać wnioski aż do uzyskania dofinansowania Tworzymy;  audyty energetyczne, projekty instalacyjno-wykonawcze, projekty budowlane. Dofinansowanie do 53 000 zł  można uzyskać na; 1. Ocieplenie budynku,2. Pompy ciepła w technologii powietrze-woda,3. Pompy ciepła gruntowe4. Kotły 5 klasy,(

Read More

Spotkania w Dolnośląskim

Ewa Więckowska/ Luty 1, 2019/ Dolnośląskie, Ogólne

Informujemy że na Dolnym Śląsku odbędą się spotkania z przedstawicielem Fundacji Dar Oze. Dnia 05.02.2019 spotkanie odbędzie się w gminie Brzeg Dolny. Dnia 06.02.2019 spotkanie odbędzie się w gminie Udanin. Zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem 85% dofinansowania na nowe ekologiczne źródła ciepła oraz na instalacje fotowoltaiczne. Do zobaczenia?