Jednostki samorządu terytorialnego.

Łukasz/ 19 sierpnia, 2020/ Łódzkie

Wymiana ogrzewania na ekologiczne.
Będzie można uzyskać dofinansowanie na poziomie 80 proc. kosztów inwestycji – maksymalnie jednak 7 tys. zł dla indywidualnych odbiorców oraz do 50 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.
Szczegóły.

Program Stop Smog.
Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne.
Termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
Szczegóły.

Share this Post