Jednostki samorządu terytorialnego.

Łukasz/ 18 sierpnia, 2020/ Wielkopolskie

Kawka bis.
Miejski program, którym objęty jest obszar całego Poznania dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację: Uciążliwych pieców, kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, pompami ciepła lub ogrzewaniem przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.
Szczegóły.

Program Stop Smog.
Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne.
Termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
Szczegóły.

Share this Post