Jednostki samorządu terytorialnego.

Łukasz/ 17 sierpnia, 2020/ Zachodniopomorskie

2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, RPO Zachodniopomorskiego.
Szczegóły.

Program Stop Smog.
Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne.
Termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
Szczegóły.

Share this Post