Kawka Plus, Termo Kawka

Kawka Plus, Termo Kawka

Wrocławskie dotacje do likwidacji pieców węglowych.

Korzystając z dotacji można wymienić ogrzewanie oparte o paliwa stałe na ogrzewanie niskoemisyjne – np. elektryczny system ogrzewania podczerwienią.

Założeniem programu jest pokrycie 100% kosztów związanych z wymianą pieców. Mogę Państwo otrzymać 15.000 zł dofinansowania na likwidację starego kotła na węgiel i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła.

Nowością jest również to, że projekt będzie realizowany w formule „no limit”, co oznacza że każdy mieszkaniec, który spełnia kryteria programu Kawka Plus i poprawnie złoży wniosek będzie mógł otrzymać dofinansowanie z miejskiej kasy.

Zlecenie wykonania wyceny ( Wyceny przygotowujemy za darmo. Zlecenie przygotowania wyceny jest niezobowiązujące ):
Wybierz ankietera który, dzięki Tobie otrzyma premię.

Karol KulczyńskiWypełnij.

Jarosław Gulewicz – Wypełnij.

Joanna Górska – Wypełnij.

Zlecenie wykonania wyceny: Wersja PDFPobierz.

Zlecenie wykonania wyceny: Wersja on-line Wypełnij.

 

Czekamy na kontakt z Państwa strony.

Dariusz Skrobisz
Tel. 22 122 10 58
E-mail: info@fundacjadaroze.pl

 

Systemy grzewcze:

Panele grzewcze na podczerwień:                  

Kliknij aby zobaczyć opis
Promieniowanie podczerwone jest bezpieczne w stosowaniu. O tym, że można ogrzewać nim dom bez obaw, przekonuje już sam fakt, że podczerwień wykorzystuje się od lat w inkubatorach dla noworodków, w kosmetyce i podczas fizykoterapii. Panele na podczerwień gwarantują bezpośrednią emisję ciepła bez strat, co sprawia, że pochłaniają mało energii i nie wymagają zakupu kosztownego pieca czy innych skomplikowanych elementów instalacji. Użytkownik nie ponosi też kosztów utrzymania systemu i nie musi już kupować ani przechowywać opału.
 

Piece indukcyjne:

Kliknij aby zobaczyć opis
Atrakcyjne w zakupie i eksploatacji. Nie wymagają komina, wentylacji i wydzielonego pomieszczenia (kotłowni). Zużycie energii elektrycznej nawet do 50% mniejsze niż w tradycyjnym, elektrycznym ogrzewaniu. Brak obowiązkowych przeglądów serwisowych. Dzięki niewielkim rozmiarom oraz prostemu montażowi można zamontować w każdym lokalu, mieszkaniu czy domu. Jest bezobsługowy oraz bezgłośny. Główną zaletą pieców indukcyjnych jest brak tradycyjnych grzałek grzewczych, które szybko się zużywają i wpływają na obecność kamienia w wodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompa ciepła powietrze/powietrze:

Kliknij aby zobaczyć opis
Powietrzna pompa ciepła pobiera energię cieplną o niskim poziomie temperatury z powietrza, następnie za sprawą doprowadzonej energii mechanicznej (sprężarka) podnoszona jest do poziomu wysokiej temperatury użytkowej. Do działania tego systemu konieczne jest więc zasilane elektryczne sprężarki (prąd z sieci). Jego udział jest stosunkowo niewielki, bo mieści się w granicach 20-30%. Pozostała energia pobierana jest z otoczenia za darmo.

 

 

 

 

 

 

Ogrzewanie gazowe:

Kliknij aby zobaczyć opis
Przy wyborze ogrzewania zawsze dążymy do tego, aby płacić możliwie najmniej, a jednocześnie zapewnić sobie optymalną temperaturę w każdych warunkach. Ogrzewanie gazowe idealnie się wpisuje w takie założenia. Jest to ekologiczny, wygodny i bezobsługowy system. Obecnie w sprzedaży dostępne są kotły gazowe, które należą do grupy urządzeń wysokosprawnych i oszczędnych, czyli tzw. kotły kondensacyjne. Ich konstrukcja gwarantuje bardzo wysoką sprawność, która nie może równać się z żadnym innym urządzeniem – sięga nawet 100%. W praktyce oznacza to więcej ciepła przy niższych rachunkach. Przy spalaniu gazu mamy znacznie mniejszą emisję tlenków azotu i węgla oraz dwutlenku węgla do atmosfery niż w przypadku ogrzewania na węgiel lub olej opałowy. Do tego mamy czyściej w domu, bo nie ma kurzu, pyłu, sadzy i popiołu. Nasza fundacja nie poleca kotłów gazowych z uwagi na fakt iż nasza organizacja nie poleca żadnego spalania niczego. Ponadto montaż systemu gazowego do mieszkania w porównaniu do innych systemów grzewczych jest najdroższy oraz wymaga załatwienia najwięcej formalności.

 

 

 

 

 

 

Systemy grzewcze – oferta (Wersja do pobrania):
Sprawdź.

 

5 tys. zł na wymianę okien:

  • Dodatkowo osoby, które wymienią (lub wymieniły w ostatnim czasie) piece węglowe w ramach programów Kawka i Kawka Plus będą mogły wziąć udział w programie Termo Kawka. Uczestnicy tej inicjatywy będą mogli starać się o nawet 5 tys. złotych dofinansowania na wymianę nieszczelnych okien. Środki te będzie można przeznaczyć nawet na 100% kosztów inwestycji (nie więcej niż po 1 tys. zł na okno).

Program Termo Kawka i Kawka Plus łączą się, tzn. osoby aplikujące po środki na likwidację pieca mogą jednocześnie aplikować o 5 tysięcy zł na wymianę okien. Otrzymają tym samym wsparcie, jakiego wcześniej we Wrocławiu nie było, nawet 20 tysięcy złotych!

Dodatkowo osoby o niskich dochodach będą mogły skorzystać z Lokalnego Programu Osłonowego, w ramach którego miasto rocznie na jedno mieszkanie może przeznaczyć kwotę do 4 tys. złotych, która ma pokryć różnicę w kosztach rachunków wynikających ze zmiany ogrzewania.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa:
Dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą likwidację stałego systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych, będących jedynym lub podstawowym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na:

  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie lekkim olejem opałowym,
  • pompę ciepła,
  • urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację:
Beneficjentami dotacji są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:

Wnioski o udzielenie dotacji można składać bezterminowo. 

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Dokumenty jakie należy przygotować żeby uzyskać dotację w ramach programu KAWKAplus 2020. Poniżej pakiet najważniejszych informacji, dzięki którym proces uzyskania i rozliczenia dotacji będzie szybki i sprawny.
Dotację na likwidację pieca węglowego i wymianę ogrzewania na ekologiczny system ogrzewania podczerwienią może dostać każdy mieszkaniec Wrocławia, który jest właścicielem lub najemcą nieruchomości.
Często pojawią się wątpliwości w przypadku najmu. Jeśli mieszkacie państwo w mieszkaniu komunalnym, socjalnym lub podpisaliście z Zarządem Zasobu Komunalnego umowę na remont mieszkania, to jesteście najemcami.

Jeśli nie chcecie Państwo angażować własnych środków finansowych i cały proces pozyskania dotacji, likwidacji pieca węglowego, montażu nowego systemu ogrzewania i rozliczenia dotacji powierzyć naszej fundacji, to musicie udzielić nam pełnomocnictwa do reprezentowania przed Urzędem Miasta.
Nasi doradcy pomogą Państwu wypełnić pełnomocnictwo i udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o udzielenie dotacji i do rozliczenia ( Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej ) :
1. Dokumenty niezbędne dla właścicieli nieruchomości:
a)   Kopia aktu własności.
b) Umowa z dostawcą energii lub faktura za ostatni okres rozliczeniowy (niezbędna do określenia obecnej mocy przyłączeniowej).
c) Wniosek o udzielenie dotacji (wypełnią go nasi doradcy po złożeniu przez Państwa pełnomocnictwa).
d) Kopia umowy kompleksowej z dostawcą energii (jeśli była zwiększana moc przyłączeniowa).
2. Dokumenty niezbędne dla najemców:
a)   Kopia umowy najmu.
b) Zgoda właściciela nieruchomości na zmianę systemu ogrzewania na elektryczne (w przypadku mieszkań wynajmowanych od Zarządu Zasobu Komunalnego zgodę na zmianę systemu ogrzewania wydaje Biuro Obsługi Klienta właściwe dla lokalizacji mieszkania).
c) Umowa z dostawcą energii lub faktura za ostatni okres rozliczeniowy (niezbędna do określenia obecnej mocy przyłączeniowej).
d) Wniosek o udzielenie dotacji (wypełnią go nasi doradcy po złożeniu przez Państwa pełnomocnictwa).
e) Kopia umowy kompleksowej z dostawcą energii (jeśli była zwiększana moc przyłączeniowa).
W obu przypadkach (własność, najem) resztę dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji przygotują nasi doradcy.
Oni także złożą wniosek o rozliczenie i dopilnują wszystkich procedur. Po Państwa stronie jest jedynie udzielenie nam pełnomocnictwa oraz dopasowanie się do terminu pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa w celu przeprowadzenia wizji lokalnej (konieczna przed udzieleniem dotacji i możliwa po zakończeniu prac).

Jeżeli po przeprowadzeniu przez Dotującego wizji lokalnej pojawią się wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji, Dotujący może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów w szczególności potwierdzających, iż w nieruchomości istnieje czynne ogrzewanie na paliwo stałe.

Jeżeli istnieje więcej niż jeden Wnioskodawca (więcej niż jedna osoba posiada tytuł prawny do nieruchomości) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (dokument nr 2 lub 3 – znajduję się do pobrania poniżej).

Stan prawny nieruchomości, na którą składany jest wniosek musi zostać w pełni uregulowany przed przystąpieniem do starania się o udzielenie dotacji.

Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu ogrzewania w nieruchomości, na które przysługuje dotacja, nie mogą zostać rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.

Przed upływem terminu wskazanego w umowie dotacyjnej Beneficjent obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (dokument nr 4 – znajduję się do pobrania poniżej). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących dokumenty nr 5 i 6 – znajduję się do pobrania poniżej, zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru stanowiącego dokument nr 7 – znajduję się do pobrania poniżej oraz faktury/rachunki (w oryginałach) dokumentujące koszty wykonania inwestycji.

Wykonawca (pracownik, współpracownik lub właściciel firmy realizującej inwestycję) i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać protokołów realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.

Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej oraz dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia, po zaakceptowaniu przez Dotującego, zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami, która to nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego rozliczenia.

UWAGA!
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zmiany systemu ogrzewania. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Inwestorów.

Dokumenty do pobrania:

Dokument 1 – Wniosek o udzielenie dotacji – Pobierz

Dokument 1a – Dane dalszych wnioskodawców – Pobierz

Dokument 2 – Pełnomocnictwo pojedyncze – Pobierz

Dokument 3 – Pełnomocnictwo zbiorowe – Pobierz

Dokument 4 – Wniosek o rozliczenie dotacji – Pobierz

Dokument 4a – Dalsze koszty kwalifikowane instalacji ogrzewania niskoemisyjnego – Pobierz

Dokument 5 – Protokół likwidacji – Pobierz

Dokument 6 – Protokół instalacji – Pobierz

Dokument 7 – Zestawienie kosztów inwestycji – Pobierz

 

 

 

 

tag: Kawka Plus, Termo Kawka, Wrocławskie dotacje,wrocławskie dotacje do wymiany pieców,gmina kąty wrocławskie dotacje