Kościoły i związki wyznaniowe.

Łukasz/ 18 sierpnia, 2020/ Mazowieckie

Efektywność energetyczna.
Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20
Szczegóły.

Share this Post