Warszawa udziela dotacji na nowych, bardziej atrakcyjnych zasadach na likwidację kopciuchów. Od 23 października 2019 r. ruszył nabór nowych wniosków!

 

 • Warszawiacy mogą otrzymać dotację na wymianę tzw. „kopciucha” na:
  – instalację pompy ciepła,

  – instalację ogrzewania elektrycznego,
  – przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej,
  – piece gazowe.

 

 • Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha mogą również otrzymać środki na:
  – odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania,

  – wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.


To rozwiązanie jest nowością, szczególnie korzystną dla wnioskodawców.
Wysokość dotacji uzależniona jest od efektu ekologicznego.

Szczegółowe kwoty dotacji na modernizację kotłowni:
Sprawdź.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację „kopciucha” mogą otrzymać dodatkowe środki na wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej – nawet do 50 tys. zł w przypadku budynków wielorodzinnych.

 • Termin składania wniosków:
  – Od 23 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).

  – Im szybciej, tym korzystniej. Najbardziej atrakcyjne kwoty dotacji przewidziane są dla wniosków złożonych w 2019 i 2020 r. 
  – Osoby, które złożą wniosek o dotację do końca 2020 r. będą mogły liczyć nawet na 100 % zwrotu środków wydatkowanych na inwestycję. Później, w 2021 r. kwota będzie zmniejszona do 90 % kosztów, a w roku 2022 – do 70 %.

  – Dokumenty przyjmowane są przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.).

Pamiętaj!
Do końca 2022 r. masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno niespełniający wymogów klasy 3, 4 lub 5.
Do końca 2027 r. masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.

 

Dokumenty do pobrania:

– Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały – Pobierz.
– Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, jeśli nie realizuje jej właściciel – Pobierz.
– Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej) – Pobierz.
– Informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) – dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania – Pobierz.