Dzień dobry Państwu,

Z przyjemnością informujemy o dofinansowaniu 100% dla mieszkańców Warszawy, którzy posiadają jeszcze stare kotły na: 

 • Węgiel.
 • Drewno.
 • Olej opałowy. 

 

Dofinansowanie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest tak skonstruowane, że najpierw należy wyłożyć własne środki, a miasto zwraca pieniądze po realizacji.
Z uwagi na fakt iż wielu posiadaczy starych źródeł ciepła, powodujących szkodliwą niską emisję, nie stać na wyłożenie kwot rzędu 30 000 zł na pompę ciepła, oraz 15 000 zł na fotowoltaikę.

 

  Fundacja Dar Oze ogłasza nabór do projektu:

  „Zamieniam kopciucha, na pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną z Fundacją Dar Oze”

Projekt realizowany jest całościowo w oparciu o dotację z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 • Do projektu zapraszamy 400 osób które posiadają stare źródło ciepła na węgiel/olej/drewno, i nie są  gotowe, aby wyłożyć własne środki finansowe na realizację zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii.
 • Dla pierwszych 400 osób, które zgłoszą się do  projektu, Fundacja Dar Oze  zrealizuje zakup i montaż z własnych środków finansowych.
 • Decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

 

Środki finansowe jakie może przeznaczyć Fundacja Dar Oze docelowo dla jednego klienta to nie więcej jak:

 • Maksymalnie 30.000 zł brutto,  na pompę ciepła w technologii powietrze-woda, nie więcej niż 3000 zł brutto za każdy kW mocy grzewczej urządzenia.
 • Maksymalnie 15 000 zł brutto, na instalację fotowoltaiczną, ale nie więcej niż 5 000 zł za każdy kW mocy urządzenia.
 • Maksymalnie 10 000 zł brutto na instalacje centralnego ogrzewania i/lub instalację ciepłej wody użytkowej, w związku z modernizacją systemu ogrzewania, ale nie więcej niż 100 zł brutto za każdy m2 powierzchni użytkowej, ogrzewanej przez likwidowany piec na paliwo stałe/olej opałowy.

 

Projekt nasz zakłada likwidację, na terenie miasta Warszawy w 2021 roku 400 starych źródeł ciepła na paliwa stałe, a na ich miejsce zaplanowaliśmy montaż 400 pomp ciepła w technologii powietrze-woda, oraz 400 instalacji fotowoltaicznych.

Procedura realizacji zakupu i montażu pomp ciepła o mocy indywidualnie dobranej, oraz instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 KW:

 1. Wypełnienie wniosku o uzyskanie dofinansowania 100% z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Podpisanie umowy z Fundacją Dar Oze o zakup i montaż pompy ciepła, oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW ze środków własnych Fundacji Dar Oze.
  Klient nie wykłada żadnych pieniędzy dla Fundacji Dar Oze, to Urząd Miasta Stołecznego Warszawy płaci dla Fundacji Dar Oze po wykonaniu montażu w lokalizacji wskazanej przez klienta.
 3. Podpisanie pełnomocnictwa, oraz zgody na realizację zadania.
 4. Złożenie podpisanej przez klienta dokumentacji do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 5. Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku. Okres oczekiwania do 21 dni.

     
     1. A) Otrzymanie pozytywnej informacji o uzyskaniu dofinansowania:

 • Uzgodnienie z klientem terminu montażu.
 • Realizacja – zakup i montaż.

 

Pierwsze możliwe terminy montażu to:

 Luty 2021.

 • Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • Rozliczenie wniosku z/i przed Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Wystawienie faktury o płatność za wykonane roboty instalacyjno-budowlane dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 


     1. B) Otrzymanie informacji o negatywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku:

 • Brak realizacji zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii.
 • Rozwiązanie umowy.

 

Deklaruję udział w projekcie:

„Zamieniam kopciucha, na pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną z Fundacją Dar Oze” 

Wyrażam tym samym zgodę na to, aby Fundacja Dar Oze, z własnych środków finansowych, zrealizowała zakup i montaż pompy ciepła w technologii powietrze-woda, oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW w moim budynku mieszkalnym.

Dokumenty do pobrania:

 • Umowa – Pobierz
 • Pełnomocnictwo – Pobierz
 • Zgoda na realizację inwestycji – Pobierz
 • Wniosek o uzyskanie 100% zwrotu z Urzędu Miast Stołecznego Warszawy – Pobierz
  Wniosek o likwidację starego źródła ciepła na paliwo stałe, lub olej opałowy, oraz o montaż pompy ciepła w technologii powietrze-woda o mocy indywidualnie dobranej, i instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW.

 

W celu prawidłowego wypełnienia dokumentacji sugerujemy zaprosić naszego konsultanta, który przybędzie do Państwa, pod wskazany adres i pomoże prawidłowo wypełnić niezbędną dokumentację.
Jeżeli wybiorą państwo inny sposób, wysyłkę mailową, lub wysyłkę poprzez Pocztę Polską wówczas:

Wypełnione czytelnie, oraz czytelnie podpisane dokumenty należy przesłać e-mailem zwrotnym  na darozebiuro@gmail.com , lub na nasz adres  korespondencyjny  maksymalnie do dnia 30.06.2020 r. 

Adres korespondencyjny:

Fundacja Dar Oze 
ul. Naruszewicza 15/10 
93-161 Łódź

 

 • Inwestycje będą realizowane w kolejności zgłoszeń.

 

Kontakt:

Zespół Fundacji Dar Oze
Tel. 22 122 10 58
E-mail:
info@fundacjadaroze.pl , darozebiuro@gmail.com

Dariusz Skrobisz 
Do usłyszenia do zobaczenia.

  

 

Szczegółowe kwoty dotacji na modernizację kotłowni:
Sprawdź.

Pamiętaj!
Do końca 2022 r. masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno niespełniający wymogów klasy 3, 4 lub 5.
Do końca 2027 r. masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.

 

 

 

 

tag: wymiana pieca warszawa, wymiana pieca dofinansowanie warszawa, likwidacja kopciucha warszawa, kopciuchy Warszawa.