Likwidacja zbiornika bezodpływowego

 

Stolica dofinansowuje też likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie budynków do sieci kanalizacyjne.

  • Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości należy składać w Biurze Ochrony Środowiska w następujących terminach:
    – od dnia 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
    – do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.