Poznaliśmy założenia kolejnej nowelizacji ustawy o OZE.

Łukasz/ 10 lipca, 2020/ Farma fotowoltaiczna

W projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, za którego opracowanie ma odpowiadać rządowy pełnomocnik ds. OZE i wiceminister klimatu, Ireneusz Zyska, pojawi się kilka rozwiązań, które wychodzą naprzeciw postulatom branży odnawialnych źródeł energii.
Szczegóły.

Share this Post