Drogi internauto jeżeli trafiłeś na tą zakładkę to znaczy że poszukujesz pracy.
Bardzo dobrze się składa ponieważ mamy 11 stanowisk do obsadzenia.

Zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem w branży odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej budynków.

Poniżej znajdą Państwo nasze 11 stanowisk które mamy obecnie do obsadzenia.

Prosimy wybrać sobie stanowisko na którym chcieliby państwo pracować w naszej Fundacji a następnie prosimy o kontakt mailowy:
halina.muszynska@fundacjadaroze.pl

 1. Osoby do działu promocji i marketingu.
  Praca częściowo zdalna.

  Tworzenia prezentacji multimedialnych i umieszczanie ich na YouTube. Tworzenie ulotek reklamowych, oraz prezentacji multimedialnych w powerpoincie lub innych programach do tworzenia prezentacji multimedialnych.

  Potrzebujemy dwie osoby do tego działu.

 2. Osoby do działu marketingu i back Office – asystenci/asystentki do telefonicznego i mailowego kontaktu z klientem.
  Praca zdalna.

  Wysyłanie maili oraz umawianie rozmów telefonicznych z gminami oraz z przedsiębiorcami odnośnie dotacji na odnawialne źródła energii i/lub poprawę efektywności energetycznej budynków.

  Nasze zapotrzebowanie na ilość osób do tego działu jest nieokreślona.

 3. Analitycy internetowi- Mailing.
  Praca zdalna.

  Do tego działu potrzebujemy osoby do wysyłania maili informacyjnych oraz do tworzenia baz danych klientów.

  Nasze zapotrzebowanie na ilość osób do tego działu jest nieokreślona.

 4. Pracownicy do działu kadr i księgowości.
  Praca zdalna.

  Nasze zapotrzebowanie na ilość osób do tego działu to dwie osoby.

 5. Osoby do tworzenia projektów koncepcyjnych oraz do tworzenia oszacowań inwestycji dla projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

  Nasze zapotrzebowanie na ilość osób do tego działu to 2 osoby.

 6. Osoby kreatywne do tworzenia prezentacji multimedialnych i filmików reklamowych.
  Będą one głównie związane z programami dotacyjnymi na odnawialne źródła energii. Filmiki te będzie trzeba umieszczać na YouTube.

  Nasze zapotrzebowanie na ilość osób do tego działu to 4 osoby.

 7. Asystenci/asystentki do pozyskiwania informacji o dostępnych aktualnie dotacjach na inicjatywy w tworzenie odnawialnych źródeł energii.Kontakty głównie z instytucjami takimi jak:
   • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
   • Wojewódzkie fundusze Ochrony Środowiska
   • Urzędy miejskie
   • Urzędy marszałkowskie

  Nasze zapotrzebowanie na ilość osób do tego działu to 4-8 osób.

 8. Osoby zainteresowane zostać instalatorami odnośnie instalacji fotowoltaicznych pomp ciepła, kolektorów słonecznych

  Nasze zapotrzebowanie na ilość osób do tego działu to 2-6 osób.

 9. Osoby zainteresowane uzyskaniem świadectwa Audytora Energetycznego, osoby zainteresowane później pracą jako Audytor Energetyczny w naszej fundacji

  Nasze zapotrzebowanie na ilość osób do tego działu to 2-6 osób.

 10. Tworzenie dokumentacjiOsoby do wypełniania dokumentacji na programy dotacyjne z RPO I NFOSIGW związane z odnawialnymi źródłami energii

  Nasze zapotrzebowanie na ilość osób do tego działu jest nieokreślona.

 11. Analitycy finansowi ekonomiczni, umysły ścisłe do tworzenia biznes planów ewentualnie opracowań typu Studium Wykonalności

  Nasze zapotrzebowanie na ilość osób do tego działu to również trudno określić ale na pewno kilka osób jest potrzeba.

Z góry bardzo dziękujemy za przekazanie każdej osoby która będzie chciała i mogła odbywać staż w naszej fundacji i która być może dołączy do naszego zespołu.