Rządowy program wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii “Energia Plus”

Ewa Więckowska/ 7 lutego, 2019/ Ustawy Nowelizacje, Dyrektywy Rozporządzenia, Prawo i Legislacja dla Oze

Zaproponowano przede wszystkim wprowadzenie transpozycji pojęcia prosumenta energii odnawialnej według dyrektywy RED II, czyli m.in. rozszerzenie pojęcia na małe i średnie przedsiębiorstwa. Za tym pójdzie wprowadzenie w ustawie o OZE instrumentu opustów dla prosumentów OZE dysponujących instalacjami do 500 kW. To pozwoliłoby na ograniczenie kosztów energii samorządom oraz przedsiębiorcom, poprzez wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby z możliwością „magazynowania” nadwyżek w sieci elektroenergetycznej. Program ma być tak skonstruowany, by korzyści z bycia prosumentem nie obciążały innych odbiorców energii.

Share this Post