Łukasz/ 13 czerwca, 2020/ Aktualne Działania Fundacji, Dolnośląskie

 

Projekt grantowy Dolny Śląsk – Dofinansowanie do 35.000 zł brutto na zakup i montaż pomp ciepła, oraz instalacji fotowoltaicznych.

 

Informujemy że dnia 15 05 2020 r. Fundacja Dar Oze złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania na likwidację 60 kotłów na węgiel i montaż odnawialnych źródeł energii na miejsce zlikwidowanego starego źródła ciepła.

 

pompy ciepła dotacja dolny śląsk,fotowoltaika dotacja dolny śląsk,likwidacja kotłów dolny śląsk

 

 

 • Miejsce złożenia wniosku o uzyskanie dotacji:
  Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, zgodnie z porozumieniem nr DEF-Z/985/2015 z 12.06.2015 r. zawartym pomiędzy IZ RPO WD 2014-2020/IZ a ZIT AW.
  Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW
 • Dofinansowanie realizowane jest przez Fundację Dar Oze całkowicie w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty grantowe.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie grantowym osoby, które planują:

 • Likwidację starego źródła ciepła na węgiel.
 • Zakup i montaż pompy ciepła i/lub instalacji fotowoltaicznej w swoim budynku mieszkalnym, na miejsce zlikwidowanego kotła na węgiel.

 

 • Dofinansowanie jest ograniczone terytorialnie, oraz czasowo, i skierowane jedynie dla mieszkańców z 7 gmin miejskich:
  Gminy miejskie w których mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie 35.000 zł z Funduszy Unijnych na odnawialne źródła energii to:
 • Gmina miejska; Dobromierz, Głuszyca, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Świebodzice, i Walim.
  Projekt rozpisany jest na likwidację 60 kotłów na węgiel, oraz montaż na ich miejsce pomp ciepła, i/lub instalacji fotowoltaicznych.

 

 • Fundacja Dar Oze poprzez realizowany projekt grantowy będzie mogła przekazać dofinansowanie dla około dziesięciu 10 osób w każdej gminie, w niektórych gminach dofinansowanie będzie mogło otrzymać po około osiem 8 osób.

Deklaracje udziału w projekcie grantowym będą przyjmowane do dnia 06.07.2020 r. do godziny 24:00.

Przedłużenie naboru deklaracji udziału w projekcie z uwagi na możliwość dostarczenia listy grantobiorców do instytucji organizującej konkurs w drugim kryterium formalnym.

 

Dokumenty do pobrania i do wysyłki:

1. Deklaracja udziału w projekcie grantowym.
Deklarację należy wysłać jak najszybciej najpóźniej do dnia 06.07.2020 r.


Sposoby wysyłki Deklaracji udziału w projekcie grantowym:

Prosimy najpierw zadzwonić na numer 22 122 10 58 po rozmowie telefonicznej, będzie można robić wysyłkę poprzez Pocztę Polską nawet w ostatni dzień.


Dokumenty należy wydrukować czytelnie podpisać, a następnie należy wysłać poprzez Pocztę Polską na poniższy adres korespondencyjny:

Adresat:
Fundacja Dar Oze

ul. Naruszewicza 15 lokal 10.
kod pocztowy 93-161 Łódź.


Ważne dokumenty odnośnie realizacji projektu grantowego do wglądu dla Grantobiorcy:
Procedura realizacji projektu grantowego, w tym;
Umowa o przekazanie grantu, regulamin.
2. Ogłoszenie – Deklaracje udziału w projekcie-lokalizacje:3. Ankieta energetyczna – wypełniana dla określenie charakterystyki energetycznej budynku, oraz dla przygotowania audytu energetycznego.


 

 • Pomoc przyznawana będzie wyłącznie na instalacje dla których sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej / audyt energetyczny / uproszczony audyt energetyczny wg metodologii wskazanej przez IOK i potwierdził on spełnienie warunków zapisanych w dokumentacji konkursowej.
 • W ramach projektów grantowych nie jest możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:
  a) dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła
  b) dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym na ekogoroszek, niezależnie od ich klasy oraz kotły olejowe.

  Dla zdecydowanych Grantobiorców nasz zespół gwarantuje wsparcie merytorycznego przez cały okres realizacji projektu, aż po ostateczne rozliczenie inwestycji przed instytucją organizującą dofinansowanie w zakresie:
 • Doradztwa na temat najlepszych rozwiązań technicznych, oraz wyboru najbardziej efektywnych odnawialnych źródeł energii w budynku poddawanym modernizacji.
 • Przeprowadzenia, lub zlecenia przeprowadzenia audytu energetycznego, który należy sporządzić w oparciu o metodologię wskazaną przez IOK Audyt przeprowadza (w oparciu o własne zasoby, np. pracowników) / zleca na zewnątrz, wyłącznie Grantodawca. Audyt energetyczny / uproszczony audyt energetyczny nie może zostać sporządzony przez osobę, która stara się o grant lub inną osobę działającą w imieniu osoby starającej się o grant.


Grantodawca przed wypłatą grantu zobowiązany jest skontrolować, czy Grantobiorca zlikwidował główne wysokoemisyjne źródło ciepła podlegające wymianie.

Kontroli ze strony Grantodawcy, lub innych upoważnionych instytucji będzie podlegać zachowanie trwałości projektu przez minimum 5 lat na poziomie Grantobiorców.


Czekamy na wysłane przez Państwa Deklaracje udziału w projekcie grantowym Fundacji Dar Oze.
Pozdrawiamy
Zespół Fundacji Dar Oze
Tel. 22 122 10.58
E-mail: darozebiuro@gmail.com

Do usłyszenia do zobaczenia.

 

 

 

 

 

tag: pompy ciepła dotacja dolny śląsk,fotowoltaika dotacja dolny śląsk,likwidacja kotłów dolny śląsk

Share this Post