Ewa Więckowska/ Luty 11, 2019/ Dolnośląskie

Ogłaszamy z przyjemnością 🙂

że ulega zmianie termin na złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania 85% z Funduszy Unijnych na:
„Modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – Projekty Grantowe horyzontalne.
Działanie RPO 3.3.1e”

Aktualny Termin naboru wniosków zostaje przedłużony do dnia 19.04.2019r.

Share this Post