Przedsiębiorca.

Łukasz/ 18 sierpnia, 2020/ Dolnośląskie

Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.
3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)
Szczegóły.

W zmienionym programie „Energia Plus” na przedsiębiorców czeka 1,3 mld zł.
Szczegóły.

Share this Post