Łukasz/ 16 maja, 2020/ Klient indywidualny

Szansa na własną instalację fotowoltaiczną z dużą dopłatą oraz tanią energię elektryczną. Celem programu jest powstanie 200 tysięcy instalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy zainstalowanej rzędu 1000 megawatów (MW), szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych.
Szczegóły.

Share this Post