Senat odrzucił zmianę definicji drewna energetycznego.

Łukasz/ 15 sierpnia, 2020/ Ustawy Nowelizacje, Dyrektywy Rozporządzenia, Prawo i Legislacja dla Oze

Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, który dotyczy wprowadzenia definicji “drewna energetycznego” pozwalającej na wykorzystanie nieodbieranego surowca drzewnego.
Szczegóły.

Share this Post