Usuwanie azbestu

 

Warszawiacy mogą otrzymać dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

  • Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest należy składać w Biurze Ochrony Środowiska w następujących terminach:
    – od dnia 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
    – do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.