Ważne zmiany w inwestycjach w PV. Rząd pójdzie na rękę inwestorom.

Łukasz/ 10 sierpnia, 2020/ Ustawy Nowelizacje, Dyrektywy Rozporządzenia, Prawo i Legislacja dla Oze

W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii pojawiają się zapisy, które powinny ułatwić proces przygotowania projektów fotowoltaicznych. Jest mowa o podniesieniu mocy instalacji, dla których nie będzie potrzebne uzyskanie koncesji, do 1 MW, a ponadto mają zostać zmienione odstające od obecnych realiów, przyjęte jeszcze w 2003 roku regulacje z ustawy o planowaniu przestrzennym.
Szczegóły.

Share this Post