Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Krakowie.

  • Pożyczki udzielane ze środków Funduszu mogą dotyczyć finansowania do 100% kosztów kwalifikowanych netto, jeżeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz (za wyjątkiem zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i zagranicznych, gdzie nie stosuje się wskaźników).

    Szczegółowe zasady udzielania pożyczki:

Katalog wymaganych załączników do podpisania i rozliczenia umowy:
( Znajduje się w poszczególnych kartach ofert dla danej dziedziny finansowania ):

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

  • Oferta dla osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą.

    Szczegółowe zasady udzielania pożyczki, oraz wymagane dokumenty. ( Znajdują się po wybraniu odpowiedniego obszaru, w zakresie którego zawiera się planowane zadanie ).