Wymiana ogrzewania na ekologiczne

 

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła.

Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ruszył 15 stycznia i potrwa do 31 marca. Będzie można uzyskać dofinansowanie na poziomie 80 proc. kosztów inwestycji – maksymalnie jednak 7 tys. zł dla indywidualnych odbiorców oraz do 50 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.


Wymagana procedura przy trwałej zamianie nieekologicznego ogrzewania na gazowe:

 • Uzyskanie zgody dysponenta lokalu:

 • Wspólnoty mieszkaniowe:
  – najem komunalny – administracja,
  – własność – Zarząd Wspólnoty.
 • Kamienice komunalne – administracja.
 • Kamienice prywatne – właściciel/e.
 • Dokumenty potwierdzające tytuł do lokalu /umowa najmu, kupna, akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej/.
 • Dokumentacja uzupełniająca:
  – potwierdzenie użytkowania pieca nieekologicznego /zdjęcie pieca, rachunki za opał, gaz/ kuchenka gazowa/.

 • Uzyskanie i sporządzenie:
  – warunków dostawy gazu dla celów grzewczych – gazownia,
  – opinii kominiarskiej,
  – projektu instalacji,
  – pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla celów grzewczych /Wydział Urbanistyki – Piotrkowska 104, UM Łódź/.

 • Procedura powykonawcza – po podpisaniu umowy dotacyjnej:
  – Końcowa opinia kominiarska.
  – Oświadczenie Kier. Budowy lub wypis z Dziennika Budowy o zakończeniu inwestycji – w przypadku zwolnienia – oświadczenie wykonawcy instalacji.
  – Protokół próby szczelności.
  – Kompleksowa umowa z dostawcą gazu.
  – Karta gwarancyjna z wpisem o pierwszym uruchomieniu kotła gazowego.


Uwagi:

 • Dotacja nie dotyczy kosztów instalacji wodnej i dokumentacji.
 • Faktury / rachunki obejmujące koszty kwalifikowane wystawione na wnioskodawcę / beneficjenta po dacie podpisania umowy.
 • Zakończenie i rozliczenie inwestycji do 15 listopada 2020 r.

 

 

Wymagana procedura przy trwałej zamianie nieekologicznego ogrzewania na elektryczne:

 • Uzyskanie zgody dysponenta lokalu:

 • Wspólnoty mieszkaniowe:
  – najem komunalny – administracja,

  – własność – Zarząd Wspólnoty.
 • Kamienice komunalne – administracja.
 • Kamienice prywatne – właściciel/e.
 • Dokumenty potwierdzające tytuł do lokalu / umowa najmu, kupna, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej.
 • Umowa z zakładem energetycznym o mocy przyłączeniowej.
 • Dokumentacja uzupełniająca:
  – potwierdzenie użytkowania pieca nieekologicznego / zdjęcie pieca, rachunki za opał, inne.

 • Uzyskanie:
  – Opinii elektrycznej o mocy przyłączeniowej instalacji elektrycznej dostosowanej do mocy przyłączeniowej elektrycznego urządzenia grzewczego.
  – W przypadku zwiększenia mocy przyłączeniowej – umowa o zmianie.

 • Procedura powykonawcza – po podpisaniu umowy dotacyjnej:
  – Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu instalacji elektrycznej /o ile jest niezbędne/ oraz podłączeniu urządzenia grzewczego.
  – Dokument potwierdzający gwarancję na urządzenie grzewcze.

 

Uwagi:

 • Dotacja nie dotyczy kosztów dokumentacji i instalacji wodnej przy elektrycznym piecu C.O.
 • Faktury / rachunki obejmujące koszty kwalifikowane wystawione na wnioskodawcę / beneficjenta po dacie podpisania umowy.
 • Zakończenie i rozliczenie inwestycji do 15 listopada 2020 r.

 

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcie inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie miasta Łodzi.
Sprawdź.

 

Zarządzenie Nr. 2991/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 stycznia 2020  r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie w 2020 r. dotacji celowych z budżetu miasta Lodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.
Sprawdź.

 

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek dotacyjny – Pobierz
 • Wzór umowy – wspólnoty / właściciele kamienic – Pobierz
 • Wniosek o rozliczenie dotacji – Pobierz
 • Wzór umowy – właściciele/najemcy indywidualni – Pobierz
 • Protokół wykonania inwestycji – Pobierz