ZMIANY W TERMOMODERNIZACJI.

Łukasz/ 22 sierpnia, 2020/ Ustawy Nowelizacje, Dyrektywy Rozporządzenia, Prawo i Legislacja dla Oze

Rada Ministrów przyjęła z początkiem sierpnia projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Chodzi np. o “zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej, czyli premiowanie kompleksowej modernizacji i wsparcie montażu mikroinstalacji OZE”. Nowela zakłada poprawę dostępności premii kompensacyjnej.
Szczegóły.

Share this Post